Lowest price guarantee - We will beat any price!
Free worldwide shipping for orders over $50
 
Price Range
מותגים
 

What is Drontal for dogs and cats?

כאשר מאמצים כלב או חתול צריך לקחת בחשבון איזה מוצרים הכי טובים לשימוש וזה יכול להיות מאוד מבולבל לבעלי חיות. אתה צריך לוודא כי אתה קונה קוטל תולעים אמין, דרונטל הוא קוטל חרקים אמין שמתאים לכלבים וחתולים. דרונטל הוא קוטל תולעים טיפולי שמטפל ומונע כמעט את כל תולעי המעיים.

אצל כלבים אנחנו מטפלים בתולעי סרט, תולעים עגולות,תולעי כרץ ותולעי שוט, כל אלה יכולים להשפיע על הכלבלב הקטן שלכם לרעה. אז כדאי שתשתמשו בדרונטל מהרגע שהכלב שלכם בן 3 שבועות ומעלה ושוקל מעל 2 פאונד. הטבלית הלעיסה תגן על הכלב שלך למשך 3 חודשים. היא עובדת על ידי כך שהיא תוקפת את התולעים ועובדת עם הגוף של הכלב שלך כדי להוציא אותם החוצה ברגע שהם נחלשו.

דרונטל יגן גם על חתולים, יטפל וימנע את כל סוגי התולעים ותולעי המעיים אצל חתולים, וכל מה שאתה צריך לעשות זה לתת להם טבלית דרונטל אחת כל 3 חודש. אפשר להשתמש בדרונטל גם על גורי חתולים וחתולות מניקות ובהריון. אלה טבליות לחתולים במשקל 4 קילו וחתולים למעלה מ4 קילו, דרונטל ממליצה על טבלית אחת פרק 4 קילו והמינון לחתולים גדולים הוא רק 1 ל6 קילו.

יתרונות

 • Available in canine and feline formulas
 • No mess from topical treatments
 • Single dose treatment

Is Drontal suitable for my pet?

Drontal is safe for use on dogs and puppies from 2 weeks of age, weighing at least 4.4lbs (2kg), and safe for use on cats over 6 weeks of age, weighing at least 4.4lbs (2kg). Drontal may be given to nursing animals but should not be used with pregnant dogs or cats.

טבלת מינון

Drontal Chewables, Drontal Flavour Tablets, Drontal Tasty Bones

Administer one tablet per 22 pounds (10kg) of body weight, rounding up to the nearest ½ tablet.

Body weight Tablets administered
4.4-11 lbs (2-5 kg) ½
11-22 lbs (5-10 kg) 1
22-33 lbs (10-15 kg) 1 ½
33-44 lbs (15-20 kg) 2
44-55 lbs (20-25 kg) 2 ½
55-66 lbs (25-30 kg) 3
66-77 lbs (30-35 kg) 3 ½
77-88 lbs (35-40 kg) 4

Drontal Chewables for Large Dogs

Administer one tablet per 77 pounds (35kg) of body weight, rounding up to the nearest ½ tablet. For dogs under 38.5 pounds (17.5 kg) a more accurate dose can be given with Drontal Chewables for Dogs. Drontal for large dogs should not be given to dogs under 15.5 pounds (7kg) body weight.

Body weight Tablets administered
15.5-38.5 lbs (7-17.5 kg) ½
38.5-77 lbs (17.5-35 kg) 1
77-116 lbs (35-52.5 kg) 1 ½
116-154.5 lbs (52.5-70 kg) 2

Drontal Cat Allwormer

Administer one tablet per 8.8 pounds (4kg) of body weight, rounding up to the nearest ½ tablet.

Body weight Tablets administered
Under 4.4 lbs (2kg) ½
4.4-8.8 lbs (2-4 kg) 1
8.8-13 lbs (4-6 kg) 1 ½
13-17 lbs (6-8 kg) 2

What are the side effects of Drontal?

Side effects reported in dogs and cats treated with Drontal include mild and transient digestive tract disorders such as hypersalivation and/or vomiting. Less common side effects include mild and transient neurological disorders.

Be aware that dogs and cats treated with the same medication may experience different adverse reactions.

What precautions must be taken?

 • Keep out of reach of children and animals.
 • Use only with the animal for which it is intended.
 • Weigh your pet before use to ensure correct dosage.
 • Do not give on dogs under 2 weeks of age.
 • Do not give to cats under 6 weeks of age.
 • Do not give to cats or dogs weighing less than 4.4 pounds (2 kg).
 • Do not give to pregnant animals.

Drontal for Cats & Dogs

Sort By


  What we’ve been talking about!

  See all

  Signs your dog is co-dependent and how to help him

  by james on 18 May 2022
  Dogs love to be around their humans, but can become overly reliant in some cases. Here’s how to recognize signs of a codependent pet. Signs your dog is co-dependent and how to help him It may seem cute when your dog follows you around the house, but being too dependent on his own can cause damage to your pup’s wellbeing. Just like in people, codependency is a true problem for some dogs that leads to anxiety and destructive behaviors when you’re not able to be around. Codependency exists when someone—including a pet— becomes overly reliant on another for his existence or identity. A dog that is codependent will not feel comfortable when left without his beloved owner for even a short amount of time, leading to signs such as barking or crying; pacing; chewing or otherwise damaging furniture or the house; using the bathroom on the floor; and even running away. These symptoms of distress indicate a pet is truly not comfortable when you are not around, leading to anxiety and a lowered quality of life. Fortunately for pets experiencing these symptoms, you can take steps to address separation anxiety as soon as you recognize it in your pet. To help Fido feel more confident while you are not around, it is important to first take him to the veterinarian for a check-up that rules out any underlying medical conditions that could be causing his attention-seeking behavior. Once medical reasons are off the table, you can begin helping your pet adjust to time without you by gradually making short, frequent trips away from home—such as to the grocery store or bank. Do not make saying goodbye or greeting your pet a big ordeal, as dogs follow our cues and can take dramatic reunions and departures as a sign that leaving is a significant event. Instead, remain calm and depart quietly to show him this is a normal event and no cause for concern. You can also help a clingy canine overcome his fear of being left alone by stimulating his body and mind with regular exercise, playtime and interactive toys. This helps release pent-up energy while you are home and distract him from his worries while you are away. This should cut down on the energy he has to engage in destructive behaviors while you are away, and will help keep his mind on with positive playtime rather than his anxiety. If your pet has internalized certain actions, such as reaching for your keys, as a signal to start worrying, help desensitize him to these behaviors by carrying your keys around the house when you do not intend to leave, for example. If your pet is experiencing extreme separation anxiety, talk to an animal behaviorist about training and behavior modifications that can help your pet learn to manage his anxiety in your absence. Repetition is key in helping your pet feel relaxed, so practice patience while you are helping him overcome codependent behaviors and mindset. Your companion’s wellbeing and the bond you share will be well worth the effort.

  How much playtime does my dog need?

  by james on 06 May 2022
  Playtime benefits our dogs mental and physically, but how much is enough? Here are some guidelines to help prioritize play with your pet. How much playtime does my dog need? Between busy work schedules and spending time with your human family, it can be easy to let quality time with Fido fall to the wayside. Depending on his age and breed, your dog has specific exercise and activity needs that are important to prioritize, however, for his mental and physical wellbeing. In turn, a calm and happy pet will contribute to your overall quality of life, too. Many factors come into play when determining how much playtime your canine companion truly needs and age is one of the most important. Puppies need plenty of quality time as they master basic motor skills, obedience and other crucial components of growing into an adult. A good rule of thumb is to offer your young pup at least five minutes of exercise for each month of age until he is fully grown, and do this twice a day. If your pet is four months old, for example, try to take him on two twenty-minute jaunts a day. As dogs mature, they require less attention, but have much more stamina for sustained activity from hiking and walking to playing games of fetch at the dog park. While you should work to meet your individual dog’s playtime and exercise needs, must adult dogs dog do well with 30 minutes to two hours of exercise spread across a day. These can be a range of activities from trips to the dog park to agility training, walking or playing fetch in the back yard. These activities do not just stimulate your dog both physically and mentally, but also improve the bond you share and can help a range of behavioral problems by keeping Fido from becoming overly bored or energetic. As he enters his senior years, your pet will lead a slower pace of life. Though aging dogs’ activities levels may change, however, they still need plenty of quality time with their human family. Continue to spend at least 30 minutes a day actively engaging with your pet in gentler playtime, based around his specific physical abilities and needs. Many older pet parents take their dogs swimming, which allows Fido to engage in activity without putting pressure on sensitive joints. Dogs’ exercise needs also vary by breed, with many smaller pets requiring lower activity levels then their mid- to large- size peers. Likewise, giant breed such as Newfoundlands tend to require slightly less activity, as do short-nosed dogs such as bulldogs and pugs, which are prone to labored breathing and require less-active lifestyles. Playing with your pet not only improves his quality of life, but helps get you up and moving. Watch your individual dog to make sure you are meeting his unique exercise needs. If he is restless, overweight, or engaging in destructive behaviors, chances are both you and your companion will benefit from increased time engaged in play or training. 

  Why do dogs bark at each other during walks?

  by james on 25 Mar 2022
  Whether he wants to greet every dog on the street or is protective of his owner, a dog barks on walks. Here’s when it can become a problem. Why do dogs bark at each other during walks? Many dogs bark at other dogs on walks, but it can be uncomfortable when your pet is the one instigating a noisy exchange. To help Fido stay calm during his daily stroll, you must first figure out the underlying trigger causing him to snap at other animals as they pass. Here are a few likely culprits behind a reactive Rover’s behavior: 1. He is frustrated. We walk our pets on leashes to ensure their own safety and the safety of those nearby. Though many dogs respond well to leash walking, it can create what is known as barrier frustration for pets eager to explore. Friendly dogs can feel irritated by this lack of freedom to greet each passing pet, leading to barking that can be misconstrued as aggressive or inappropriate behavior. This is a particular problem in energetic youngsters, so it is important to address the behavior from an early age. 2. He wants his space. Not all dogs who bark at other animals want to make friends. Some dogs use their voices to communicate a “stay back” message to four-legged passersby. This is likely due to a lack of socialization with other dogs and often stems from fear or a negative past experience with strange animals. 3. He is protective of you. Known as resource guarding, this type of barking is another “stand back” message, but it is aimed to keep other animals away from a valuable resource—mostly likely, you. Though Fido could be protecting a bag of treats or toy you are carrying, he is most likely vocalizing to let other animals know you are his person. This jealous barking can escalate if two dogs meet and may even lead to a fight if another animal gets too close to a protective pet. Watch your dog and what triggers his barking during walks. To address it, start with the root of the problem. If Fido is fighting to greet every potential friend he sees, practice obedience training before ever taking to the streets. While letting him sniff each new friend may seem like a good idea, this actually teaches him to continue barking to seek his “reward” and will escalate the behavior. Instead, practice the “heel” command at home and ask your dog to do this whenever he becomes excited at a new potential playmate. Lavish him with praise and treats when he follows the command and his behavior should improve with time. If, however, your dog’s vocalizations are a warning to other animals, you will need to take a different approach to the problem. For dogs barking to assert their space, try a front-attaching harness to more easily bring your pet’s attention back to you when he begins to become assertive around other animals. After refocusing his attention on you, give him a treat to build positive associations with seeing other animals. Offering treats when protective pets begin to bark is effective, too, as your dog will learn that he gets your attention when other animals are near. In many cases, these methods will be enough to modifying Fido’s behavior with practice and time, but some owners will need the help of a behavior specialist to address their dog’s excessive vocalizations during walk.