Lowest price guarantee - We will beat any price!
Free worldwide shipping for orders over $50
 
 
Questions & Answers
שאלה:
שלום דוד, האם אתה הספינה אל QUEENSLAND אוסטרליה ומה זה תאריך תפוגה על מוצר זה. ישנם שלושה מאיתנו שרוצים את המוצר הזה. TY דוד
Answer:
היי דוד, כן יש לנו ספינה לקווינסלנד אוסטרליה. תאריך התפוגה הוא בערך 2 שנים. בדרך כלל הפריטים מיוצרים לפני כחצי שנה עם חיים של שלוש שנים, אז בממוצע יש לך כ 2.5 שנים לפני תאריך התפוגה הוא הגיע.
שאלה:
מי הוא היצרן של עו"ד?
Answer:
זה מיוצר על ידי באייר